Naczelnik Wydziału

Dodano dnia: 2015-08-27
Naczelnik Wydziału - Cezary Grzegorz Zwoliński
I piętro, pok. 124, tel. 087 565 9250
e-mail: bok@powiat.suwalski.pl

Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy:
 • obsługa biurowa Starosty,
 • przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów ze Starostą, Wicestarostą lub Sekretarzem, bądź kierowanie ich do właściwych wydziałów,
 • udostępnienie informacji publicznej,
 • przygotowanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa,
 • obsługa biurowa Zarządu Powiatu i Rady Powiatu,
 • prowadzenie urzędowego publikatora teleinformatycznego - Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej powiatu,
 • obsługa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
 • sprawy administracyjne,
 • sprawy kadrowe,
 • realizowanie zadań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową,
 • prowadzenie zakładowego archiwum
Wydruk ze strony http://www.archiwumpowiat.suwalski.pl/naczelnik-wydzialu-1033.htm