Zwrot wywłaszczonych nieruchomości niewykorzystanych na cele określone w decyzji o wywłaszczeniu

Dodano dnia: 2013-12-10

Wydruk ze strony http://www.archiwumpowiat.suwalski.pl/zwrot-wywlaszczonych-nieruchomosci-niewykorzystanych-na-cele-okreslone-w-decyzji-o-wywlaszczeniu-1083.htm