Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Powiatu lub Skarbu Państwa w drodze przetargu

Dodano dnia: 2013-12-04

Wydruk ze strony http://www.archiwumpowiat.suwalski.pl/sprzedaz-lub-oddanie-w-uzytkowanie-wieczyste-nieruchomosci-powiatu-lub-skarbu-panstwa-w-drodze-przetargu-1091.htm