Współpraca Powiatu Suwalskiego z organizacjami pozarządowymi w 2012 r.

Dodano dnia: 2011-12-06

I. Projekt Programu współpracy na 2012 r. (PW 2012)


Zarząd Powiatu w Suwałkach przygotował projekt PW 2012.


II. Konsultacje


W wyniku ogłoszonych 21 września 2011 r. konsultacji PW 2012 organizacje pozarządowe do 30 października 2011 r. nie zgłosiły żadnych uwag do projektu.


III. Uchwalenie PW 2012


Planowane jest na pierwszą połowę grudnia 2011 r.


IV. Realizacja PW 2012


Przez cały rok zapraszamy organizacje pozarządowe do współpracy z samorządem Powiatu Suwalskiego. Szczegółowy raport z tej współpracy, czyli informacja z realizacji PW 2012 zostanie opublikowana do 30 kwietnia 2013 r.

 

Wydruk ze strony http://www.archiwumpowiat.suwalski.pl/wspolpraca-powiatu-suwalskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-w-2012-r-1307.htm