"Aktywna młodzież ożywia zabytki"

Dodano dnia: 2013-01-14
1 stycznia  Powiat Suwalski rozpoczął realizację projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki”. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem trzech samorządów  - Powiatu Suwalskiego, który jest partnerem wiodącym i wnioskodawcą, Miasta Kalwarii na Litwie i Rejonu Ozierskiego z Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji.

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów przygranicznych Polski, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji poprzez wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego.

Projekt zakłada realizację trzech zadań inwestycyjnych polegających na rewitalizacji i adaptacji na cele turystyczne obiektów zabytkowych. Nowe oblicze i nowe funkcje użytkowe uzyskają:

Wszystkie trzy obiekty stanowić będą wspólny produkt turystyczny partnerów - transgraniczne miejsca spotkań młodych ludzi.
W promocję tego przedsięwzięcia pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki" zaangażowana zostanie młodzież z trzech krajów – Polski, Litwy i Rosji.
Młodzież z partnerskich samorządów spotka się na  czterech obozach. Podczas tych spotkań poza wypoczynkiem, turystycznym poznawaniem odwiedzanych regionów i integracją, wypracuje materiały plastyczne i fotograficzne, które posłużą do wydania publikacji promujących wspólne przedsięwzięcie i jego turystyczny charakter.

Łączny koszt przedsięwzięcia to 2 985 350,06 Euro z czego 90% (2 686 815,05 Euro) stanowić będzie grant pochodzący ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Budżet Powiatu Suwalskiego przewiduje wydatkowanie 1 038 005,78 Euro z czego kwota grantu wyniesie 934 205,20 Euro.

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2014 roku.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013
Wydruk ze strony http://www.archiwumpowiat.suwalski.pl/aktywna-mlodziez-ozywia-zabytki-1635.htm