Dane teleadresowe Starostwa Powiatowego w Suwałkach

Dodano dnia: 2014-03-01


STAROSTWO POWIATOWE w SUWAŁKACH
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. (0-87) 565 92 00,
fax. (0-87) 566 47 18
e-mail: starosta.bsu@powiatypolskie.pl 
e-mail: sekretariat@powiat.suwalski.pl
e-mail: bok@powiat.suwalski.pl
www: http://www.powiat.suwalski.pl

Godziny pracy urzędu:  Poniedziałek - Piątek  7.30-15.30

Starosta Suwalski przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godz. 14.00-16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego pokój 110.

ZARZĄD POWIATU
Szczepan Ołdakowski - Starosta Suwalski, Przewodniczący Zarządu
Witold Kowalewski - Wicestarosta Suwalski
Sławomir Małachowski - Członek Zarządu

RADA POWIATU
Grzegorz Mackiewicz - Przewodniczący Rady
Andrzej Chlebus - Wiceprzewodniczący
Marek Dziatkowski - Wiceprzewodniczący

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów w każdy czwartek w godz. 15.00-16.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego pokój 126

ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel. (0-87) 565 92 08
fax: (087) 566 47 18
e-mail: rada.powiatu@powiat.suwalski.pl

Sekretarz Powiatu:
Cezary Grzegorz Zwoliński
tel (087) 565 92 50

Skarbnik Powiatu:
Elżbieta Olejnik
tel (087) 565 92 60

Powiatowy Rzecznik Konsumentów:
Grażyna Kuklińska
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
tel (087) 565 92 77, fax. (087) 566 47 18
e-mail: gkuklinska@powiat.suwalski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00 pokój 122

Wydział Komunikacji
(087) 565 92 40 - Rejestracja pojazdów - pokój nr 8
(087) 565 92 42 - Prawa jazdy - pokój nr 10
(087) 565 92 45 - Licencje, koncesje, zezwolenia

Interesanci przyjmowani są w godzinach: Pn - Pt: 8.00- 14.30

Wydział Architektury i Budownictwa
(087) 565-92-30 - pokoj nr 13 (Bakałarzewo)
(087) 565-92-34 - pokój nr 14 (Przerośl, Jeleniewo, Raczki, Filipów)
(087) 565-92-33 - pokój nr 15 (Suwałki)
(087) 565-92-35 - pokój nr 16 (Wiżajny, Rutka Tartak, Szypliszki)

Interesanci przyjmowani są w godzinach: Pn - Pt: 8.00- 14.30

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
(087) 565 92 27 - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - pokój nr 28

Interesanci przyjmowani są w godzinach: Pn - Pt:
7.30- 15.30


(087) 565 92 24 - Ewidencja gruntów - pokój nr 29

Interesanci przyjmowani są w godzinach: Pn - Pt: 7.30- 15.30

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
(087) 565 92 90 - Pozwolenia wodno - prawne, łowiectwo, ochrona środowiska - pokój nr 120
(087) 565 92 93 - Lasy, wycinka drzew - pokój nr 104

Interesanci przyjmowani są w godzinach: Pn - Pt: 7.30- 15.30

Wydział Programowania, Inwestycji i Rozwoju
(087) 565 92 70 - Inwestycje, programy i fundusze europejskie - pokój nr 113
(087) 565 92 71 - Promocja - pokój nr 114
(087) 565 92 72 - Turystyka - pokój nr 109
(087) 565 92 73 - Zamówienia publiczne - pokój nr 108
(087) 565 92 74 - Współpraca regionalna, organizacje pozarządowe - pokój nr 109

Wydział Finansowo-Budżetowy
(087) 565 92 62 - Księgowość - pokój nr 115

Wydział Organizacyjny
(087) 565 92 51 - pokój nr 124

Biuro Rady Powiatu
(087) 565 92 07 - pokój nr 126
Wydruk ze strony http://www.archiwumpowiat.suwalski.pl/dane-teleadresowe-starostwa-powiatowego-w-suwalkach-1695.htm