Elektroniczna skrzynka podawcza w Starostwie Powiatowym w Suwałkach

Dodano dnia: 2014-01-13

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.


Funkcję Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w Starostwie Powiatowym w Suwałkach pełni Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).


W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:

  • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
  • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu


Szczegółowe informacje dot. konta na ePUAP można znaleźć tutaj.Pismo ogólne do podmiotu publicznego:

W celu skorzystania z ESP niezbędne jest posiadanie indywidualnego konta na platformie ePUAP oraz elektronicznego certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego na ePUAP w celu podpisywania przesyłanych dokumentów.
Pismo ogólne można wysłać wchodząc na stronę główną ePUAP i wybierając:  Alfabetyczna lista spraw następnie Pismo ogólne do podmiotu publicznego

lub

bezpośrednio klikając na link poniżej, przekierowujący do właściwego formularza.
https://epuap.gov.pl/kup/searchContentServlet?nazwaOpisu=Pismo+ogolne+do+podmiotu+publicznego

Po przejściu do formularza należy wybrać podmiot do którego ma zostać wysłane pismo wpisując w pole Ustaw/zmień adresata minimum 4 znaki nazwy podmiotu, poniżej pokaże się lista z wszystkimi podmiotami zgodnymi z tym co zostało wpisane we wspomnianym polu.

Celem wysłania pisma do Starostwa Powiatowego w Suwałkach należy wpisać nazwę urzędu lub identyfikator: powiatsuwalski

Adres skrytki Starostwa Powiatowego w Suwałkach to: /powiatsuwalski/skrytka.

Formularze elektroniczne umożliwiające załatwienie spraw w Starostwie Powiatowym w Suwałkach poprze platformę ePUAP dostępne są poniżej:

Wydział Architektury i Budownictwa


Wydział Komunikacji


Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Wydruk ze strony http://www.archiwumpowiat.suwalski.pl/elektroniczna-skrzynka-podawcza-w-starostwie-powiatowym-w-suwalkach-2053.htm