Powiat na Międzynarodowej Wystawie Gospodarczej „Biznes 2010” w Jurborku

Dodano dnia: 2010-05-04

W dniach 30 kwietnia - 1 maja przedsiębiorcy z powiatu suwalskiego oraz delegacja samorządu Powiatu Suwalskiego ze Starostą Szczepanem Ołdakowskim na czele, wzięła udział w Wystawie Gospodarczej w Jurborku na Litwie.

Wyjazd został realizowany w ramach projektu „Wspieranie współpracy gospodarczej na pograniczu poprzez wymianę doświadczeń w rozwoju przedsiębiorczości Rejonu Jurborskiego i Powiatu Suwalskiego”. Jest on wdrażany w ramach Celu 3: Europejska Współpraca Terytorialna Program Współpracy Transgranicznej „Litwa-Polska”, który ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego Litwy i Polski, poprzez podniesienie ekonomicznej, społecznej i terytorialnej spójności. Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konferencja poświęcona była sytuacji społeczno - gospodarczej pogranicza litewsko-polskiego. 30 kwietnia prelegencji analizowali potrzeby, szanse i zagrożenia gospodarcze regionu. W sobotę odbył się wystawa gospodarcza prezentująca główne branże przedsiębiorców litewskich. Uczestnicy delegacji z powaitu suwalskiego mieli okazję poznać przedstawicieli swoich branż po drugiej stronie granicy, ocenić możliwości współpracy i rozszerzenia swojej działalności.

Udział w Międzynarodowej Konferencji i Wystawie Gospodarczej jest początkiem wspólnych działań - najlepsi przedsiębiorcy z terenów wiejskich będą mogli zaprezentować się w wydawnictwie promocyjnym, w bazie internetowej przedsiębiorców pogranicza polsko-litewskiego oraz wezmą udział na Dniach Agrobiznesu w Dowspudzie we wrześniu 2010 r. 30.04.2010 - Starosta Suwalski Szczepan Ołdakowski podczas Międzynarodowej Konferencji Gospodarczej
Przedstawiciele partnerskich regionów Litwy, Niemiec i Polski
1.05.2010 Otwarcie Wystawy Gospodarczej w Jurborku
1.05.2010 - Wystawa Gospodarcza w Jurborku
1.05.2010 - Wystawa Gospodarcza w Jurborku

Wydruk ze strony http://www.archiwumpowiat.suwalski.pl/powiat-na-miedzynarodowej-wystawie-gospodarczej-„biznes-2010”-w-jurborku-2146.htm