"Tydzień Polsko - Niemiecki w Euroregionie Niemen – partnerstwo europejskie”

Dodano dnia: 2008-01-01

Tydzień Polsko-Niemiecki w Euroregionie Niemen – partnerstwo europejskie” (Phare, 2002-2003)

Projekt realizowany na przełomie lat 2002/2003, dotacja w wysokości 10.061 euro. Partnerzy projektu niemiecki Powiat Müritz i litewski samorząd Łoździeje.

Projekt miał na celu realizację poniższych celów:

  • cel 1 - Współpraca samorządowa dla wzmocnienia potencjału gospodarczego i intelektualnego obszarów peryferyjnych, korzystanie z doświadczeń regionu kraju członkowskiego UE (organizacja Tygodnia Polsko-Niemieckiego 9-14.IX.2002- wizyta delegacji niemieckiej w Powiecie Suwalskim – specjaliści różnych dziedzin życia społecznego, reprezentacja samorządów, młodzież- ok.80 os.)
  • cel 2 - Poprawa przepływu informacji i komunikacji między regionami bałtyckimi i umiejętności administracji samorządowej (uruchomienie strony internetowej Powiatu dokumentującej współpracę partnerskich powiatów i przeszkolenie 10 pracowników w zakresie obsługi komputera)
Wydruk ze strony http://www.archiwumpowiat.suwalski.pl/tydzien-polsko---niemiecki-w-euroregionie-niemen-–-partnerstwo-europejskie”-2168.htm