Protokół z postępowania o powierzenie realizacji zadania publicznego

Dodano dnia: 2015-12-08
Protokół postępowania o powierzenie realizacji zadania publicznego w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Wydruk ze strony http://www.archiwumpowiat.suwalski.pl/protokol-z-postepowania-o-powierzenie-realizacji-zadania-publicznego-2605.htm