Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Suwałkach o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. Organizacja imprez sportowych na terenie Powiatu Suwalskiego w 2016r.

Dodano dnia: 2016-01-22
Zarząd Powiatu w Suwałkach ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. "Organizacja imprez sportowych na terenie Powiatu Suwalskiego w 2016 r.
Wydruk ze strony http://www.archiwumpowiat.suwalski.pl/ogloszenie-zarzadu-powiatu-w-suwalkach-o-otwartym-konkursie-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-upowszechniania-kultury-fizycznej-i-sportu-pn-organizacja-imprez-sportowych-na-terenie-powiatu-suwalskiego-w-2016r-2634.htm