Wersja Angielska Wersja Litewska 

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Herb Powiatu SUwalskiego

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY
centrala: +48 87 5659200
fax: +48 87 5664718
bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

Nasz Powiat

interesanci

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Informacja publiczna
drukuj

Informacja publiczna

Dodano dnia: 2013-06-27
Do poprawnego odczytu plików zapisanych w formacie pdf wymagane jest zainstalowanie darmowego programu Adobe Reader. Program ten można pobrać pod poniższym adresem: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

.

I. Podstawa prawna:
art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782)

II. Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60, Wydział Organizacyjny,
pokój nr 132, telefon: (087) 565 92 53.


III. Wymagane dokumenty:
1) wniosek o udostępnienie informacji publicznej


IV. Opłaty:
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, wystąpią dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, może być pobrana od wnioskodawcy opłata w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce, wówczas w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wnioskodawca zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. W tej sytuacji udostępnienie informacji, zgodnie z wnioskiem, następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.


V. Termin na załatwienie sprawy:
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wówczas wnioskodawca zostanie powiadomiony w ciągu 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


VI. Informacja o trybie odwoławczym:
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu
na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji. Sądem właściwym do orzekania
w tej sprawie jest Sąd Rejonowy w Suwałkach.


VII. Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Suwałkach ul. Świerkowa 60, Biuro Obsługi Klienta lub pokój nr 132.

BIP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Epuap
Niepełnosprawni
Powiatowy Urzad Pracy
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
SOWA
Zespół Szkół w Dowspudzie
OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY
Jurbarko
Zwiazek powiatow polskich
Wirtualny kraj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dowspuda
wrota podlasia
ARR ARES S.A.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index firm
Fundacja przeds
Ares SA


© 2002-2015 Powiat Suwalski

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU