Wersja Angielska Wersja Litewska 

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Herb Powiatu SUwalskiego

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY
centrala: +48 87 5659200
fax: +48 87 5664718
bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

Nasz Powiat

interesanci

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Imprezy cykliczne
drukuj

Imprezy cykliczne

Dodano dnia: 2012-12-16


KARNAWAŁ LUDOWY WE WRONOWIE- koniec stycznia (niedziela) w zależności od końca karnawału;
Impreza ludowa, prezentacja zespołów ludowych Suwalszczyzny, biesiada regionalna; odbywa się w Szkole Podstawowej we Wronowie. Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, Zespół "Zorniczeńka" z Wysokiego, Szkoła Podstawowa we Wronowie.

KAZIUK SUWALSKI- niedziela w ok. 4 marca (imieniny Kazimierza)
Impreza coroczna organizowana przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Jarmark tradycyjnego rękodzieła ludowego oraz pieśni wielkopostnej z czasów zbliżonych do współczesnych św. Kazimierzowi (przygotowanie zespołów folklorystycznych do wykonywania średniowiecznych pieśni). Jarmark wywodzi się z tradycji wileńskiej, jest przeniesiony do realiów miejskich Suwałk. Miejsce imprezy - ulica A. Patli w Suwałkach, przy kościele Św. Kazimierza Królewicza.

DZIEŃ ZIEMI - 21 kwiecień
Impreza coroczna organizowana na swoich terenach przez Wigierski Park Narodowy i Suwalski Park Krajobrazowy.
Wigierski Park Narodowy - oferta skierowana jest do mieszkańców Parku: grup szkolnych i osób indywidualnych.
Suwalski Park Krajobrazowy - skierowana głównie do uczniów szkół podstawowych. Odbywa się w siedzibie SPK w Turtulu. Celem imprezy jest promocja walorów przyrodniczo-krajobrazowych Parku oraz integracja dzieci i młodzieży z różnych szkół. Podczas imprezy przewidziane są różne atrakcje m.in. gry i zabawy, wyprawy terenowe, ognisko.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL LUDOWYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH "ŹRÓDLISKA"
- maj
Impreza organizowana przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Największe święto tańca tradycyjnego w regionie, popularyzujące oryginalne tańce, pieśni i obrzędy krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Na "Źródliska" zapraszane są zespoły prezentujące najbardziej wiarygodny, źródłowy taniec ludowy. Festiwal organizowany jest w systemie biennale. Najbliższa edycja odbędzie się w 2008 roku.

MAJÓWKA WIGIERSKA- długi weekend na przełomie kwietnia i maja
Impreza organizowana przez Dom Pracy Twórczej w Wigrach. "Majówka Wigierska" to cykl wydarzeń artystycznych promujących dziedzictwo kulturalne regionu oraz promujące narodowe tradycje patriotyczne. Majówka stanowi doskonałą okazję do odbycia podróży kulturowej, jak i przyrodniczej szlakami Suwalszczyzny. Przedsięwzięcie to prezentuje budzącą się po zimie przyrodę. Czas majówkowy to doskonała okazja do spędzenia wolnego czasu w otoczeniu przyrody, przypomnienie dawnych tradycyjnych form wypoczynku rodzinnego. Tawerna DPT w Wigrach.


FESTYN "W CIENIU RYBACKIEJ SIECI"- czerwiec
Impreza organizowana przez Wigierski Park Narodowy w miejscowości Czerwony Folwark przy wystawie „Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami”.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRÓW DZIECI I MŁODZIEŻY "Wigraszek"- czerwiec
Impreza organizowana przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Podsumowanie całorocznej pracy młodych zespołów teatralnych z Polski i krajów ościennych. Czterodniowym prezentacjom konkursowym towarzyszy wystawa rekwizytów teatralnych oraz warsztaty teatralne dla uczestników. Organizowane również są edukacyjne wyprawy plenerowe związane z historią i legendami regionu.

PALINOCKA- 24 czerwca
Impreza folkowa, plenerowa, występy zespołów, kuchnia regionalna, pokazy sztucznych ogni.
Organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Raczkach, Urząd Gminy Raczki. Miejsce imprezy: plaża nad rzeką Rospudą w Raczkach.

FESTYN JAĆWIESKI w SZWAJCARII k. Suwałk
(termin zmienny - w 2007 r. w dniach 3-4 sierpnia)
Impreza coroczna organizowana przez Muzeum Okręgowe w Suwałkach. Festyn Archeologiczny odbywa się w Szwajcarii koło Suwałk w pobliżu słynnego cmentarzyska kurhanowego z okresu wpływów rzymskich i wędrówki ludów. W jego trakcie prezentowane są m. in. dawne metody wyrobu naczyń, odzieży i broni. Uczestnicy mogą spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku lub kuszy bądź na własnej skórze „wypróbować” narzędzia tortur. Festynowi towarzyszą pokazy walk wojów, a także inscenizacje, m.in.: pogrzeb wodza jaćwieskiego, obrzędy zaślubin czy sąd nad czarownicą, podbój Jaćwieży przez Krzyżaków, wyprawa księcia kijowskiego Włodzimierza na Jaćwingów i wiele innych.

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYCZNY "WIOSŁO JAĆWINGA"- czerwiec/lipiec
Impreza coroczna organizowana przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Przegląd i prezentacja młodego nurtu muzyki - rock, blues, jazz, uprawianego przez muzyków z Polski, Litwy, Białorusi, Rosji i Niemiec. Festiwal skierowany jest do ludzi młodych, mieszkańców i turystów odwiedzających nasze miasto. Oprócz wykonawców zagranicznych zapraszamy wykonawców rodzimych, głównie z regionu północno-wschodniego.
Nierozerwalną częścią festiwalu są wieczorne spotkania jam session, które stwarzają możliwość wspólnego grania i wymiany doświadczeń muzycznych. Oprócz koncertów i spotkań jam session proponujemy warsztaty muzyczne prowadzone przez zawodowców i profesjonalistów.

SPOTKANIA NA POGRANICZU- pierwsza połowa lipca (sobota i niedziela)
Impreza 2-dniowa organizowana przez Urząd Gminy i Świetlicę Gminną w Szypliszkach. Pierwszego dnia (sobota) wieczorem w Kaletniku, drugiego dnia (niedziela) po mszy w Becejłach na terenie szkolnym. Odbywają się występy zespołów folklorystycznych z Polski, Białorusi, Ukrainy oraz kiermasz twórczości ludowej. Po występach zespołów zabawa ludowa.

SUWALSKI JARMARK FOLKLORU oraz MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL JADŁA KRESOWEGO "BLINY, CEPELINY, PIEROGI ..."- lipiec
Impreza organizowana przez Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach. Promocja regionalnych wyrobów (tradycyjnych potraw i wyrobów rzemiosła ludowego) Suwalszczyzny oraz przygranicza białoruskiego i litewskiego. Podczas Festiwalu Jadła Kresowego tradycyjną kuchnię prezentują karczmy.
Jarmark jest również prezentacją tradycyjnych zespołów folklorystycznych z terenu Suwalszczyzny i przygranicza - eliminacją zespołów do Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu n. Wisłą. Prezentacja połączona jest z kiermaszem tradycyjnej sztuki ludowej i rzemiosła artystycznego. Miejsce imprezy: park Konstytucji 3 Maja w Suwałkach

ŚWIĘTO CHLEBA - DOŻYNKI PARAFIALNO-GMINNE W BECEJŁACH- termin zmienny lipiec/sierpień
Impreza organizowana przez Urząd Gminy i Świetlicę Gminną w Szypliszkach. Podczas imprezy odbywa się konkurs i wystawa wieńców dożynkowych, występy zespołów ludowych oraz zabawa ludowa.


FESTYN "NA PRZEROŚLSKIM RYNKU"- 12 sierpnia
Impreza coroczna organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy w Przerośli. Odbywa się co roku na uroczystość Odpustu Przemienienia Pańskiego (zazwyczaj w połowie sierpnia) na Rynku w centrum miejscowości Przerośl. Podczas festynu możemy zobaczyć występy zespołów ludowych z całego regionu ( w tym zespoły z Przerośli "Przeroślaki" i "Znaroku") oraz uczestniczyć w licznych konkursach. Festyn kończy zabawa do późnych godzin nocnych.
Regaty o Puchar Dyrektora WPN - 15 sierpnia.
Impreza organizowana przez Oddział PTTK w Suwałkach. Głównym celem Regat jest zapewnienie turystom oraz Suwalczanom z całymi rodzinami odpoczynku nad jeziorem Wigry i wspólnej weekendowej zabawy (koncerty, konkursy, przejażdżki jachtami).
"Spotkanie z piosenką szantową nad Wigrami" - 15 sierpnia.
Impreza cykliczna, organizowana przez Oddział PTTK w Suwałkach. Podstawowym celem imprezy jest promocja regionu, a w szczególności okolic jeziora Wigry, jako regionu turystycznego związanego z turystyką wodną. Ponadto realizowana jest promocja aktywnego wypoczynku całych rodzin przy muzyce szantowej.

JARMARK WIGIERSKI- 15 sierpnia i okolice
Impreza organizowana przez Dom Pracy Twórczej w Wigrach. Impreza kilkudniowa. Jarmark Wigierski nawiązuje do tradycji jarmarków, pełniących niegdyś funkcje nie tylko handlowe ale także, a może przede wszystkim, bardzo ważne funkcje społeczne i kulturalne. Jarmarki były bowiem miejscem spotkań między ludźmi i między kulturami. Generowały różnego rodzaju zdarzenia twórcze i artystyczne. Przyciągały ludność z okolicy bliższej i dalszej, tworząc swoisty tygiel, w którym mieszały się języki i obyczaje, wzbogacając miejscową tkankę kulturową. Jest on jedną z najważniejszych tego typu imprez w regionie, wpisującą się w ponad trzechsetletnią tradycję odpustów wigierskich przypadających na Święto Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny. Tawerna DPT w Wigrach.

FESTYN PIOSENKI BIESIADNEJ w FILIPOWIE- 15 sierpnia
Impreza coroczna organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Filipowie. Współorganizatorem jest Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Biorą w nim udział mieszkańcy gminy oraz wszyscy chętni. Odbywa się na terenie Filipowa. Wspólną zabawę zapewniają zespoły muzyczne oraz folklorystyczne.


Z WIZTĄ U PACA - POWIATOWE ŚWIĘTO PLONÓW- pierwsza połowa września (termin zmienny).
Impreza organizowana przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach w Dowspudzie k. Raczek. Impreza jednodniowa, zawsze w niedzielę. Poza tradycyjnym konkursem wieńców dożynkowych, występami zespołów ludowych z terenu powiatu, odbywa się inscenizacja przyjęcia żeńców z włości przez hrabiego Ludwika Michała Paca i jego małżonkę. Dodatkowo kiermasz rękodzieła i wyrobów lokalnych oraz wystawa sprzętu rolniczego i środków produkcji rolnej. Imprezę wieńczy występ zespołu - gwiazdy wieczoru.

ŚWIĘTO SIEI- wrzesień
Impreza organizowana przez Dom Pracy Twórczej w Wigrach. Święto Siei jest projektem, który podkreśla wigierską legendę o Siei, a tym samym ukazuje tradycje związane z rybołówstwem na ziemiach wigierskich. Święto Siei jest również pretekstem do uczczenia nadejścia jesieni. Jesień to szczególna pora roku - z jednej strony jest czasem zbiorów, bogactwa i przepychu barw, dojrzałości i pełni, z drugiej zaś jest to czas zadumy, refleksji i wyciszenia, czasem zatrzymania pomiędzy gwarnym i upalnym latem, a mroźną i srogą zimą. Szczególnie zachwycająca jest jesień na Suwalszczyźnie, gdzie naturalne piękno krajobrazu w tym czasie nabiera dostojeństwa i niemal baśniowego uroku. Wydaje się faktem naturalnym, że to właśnie stąd, pochodząca z Suwalszczyzny największa polska bajkopisarka Maria Konopnicka, musiała czerpać inspiracje do swoich opowieści. Tawerna DPT w Wigrach.

PIĘKNO HAFTEM WYSZYWANE- październik
Impreza coroczna organizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Filipowie. Pierwsza edycja konkursu hafciarskiego organizowanego corocznie. Brać będą w nim udział wszyscy chętni z terenu gminy Filipów. Celem jest promocja regionu, zachowanie i promowanie dorobku kulturowego, przekazywanie go młodszym pokoleniom.BIP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Epuap
Niepełnosprawni
Powiatowy Urzad Pracy
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
SOWA
Zespół Szkół w Dowspudzie
OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY
Jurbarko
Zwiazek powiatow polskich
Wirtualny kraj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dowspuda
wrota podlasia
ARR ARES S.A.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index firm
Fundacja przeds
Ares SA


© 2002-2015 Powiat Suwalski

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU