Wersja Angielska Wersja Litewska 

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Herb Powiatu SUwalskiego

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY
centrala: +48 87 5659200
fax: +48 87 5664718
bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

Nasz Powiat

interesanci

Strona Główna »  Poprzednia strona »  UE-projekty
Znaleziono  32  artykułów   |  Wyświetlane:  0 - 10Rezultaty projektu „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów – etap II”Z końcem grudnia 2014 roku zakończyła się trwająca 14 miesięcy realizacja partnerskiego projektu pn. „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów – etap II” (APSMAN II) nr LT-PL/193, wdrażanego z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska 2007-2013. Liderem partnerstwa projektowego był Powiat Suwalski, który współpracował z Gminą Wiżajny oraz dwoma partnerami litewskimi: Administracją Rejonu Wyłkowyszek oraz Centrum Informacji Turystycznej Euroregionu Szeszupy w Szakach.  


Projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku”
Projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku” realizowany w ramach działania: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (PO RYBY).


Projekt „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego – część II, administracja samorządowa”
Projekt jest realizowany na obszarze województwa podlaskiego. W przedsięwzięciu uczestniczą Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST): Lider – Województwo Podlaskie oraz 129 Partnerów (powiatów i gmin) wraz z Jednostkami Podległymi w liczbie 1159.


Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów – etap II (ASPMAN II)Od 1 listopada 2013 roku Powiat Suwalski rozpoczął realizację projektu pn. „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów – etap II” (nr LT-PL/193).


Przebudowa Trasy Nadrzecznej – I etap rewitalizacji RaczekInformacja o projekcie Gminy Raczki realizowanym w partnerstwie z Powiatem Suwalskim. ,,Przebudowa Trasy Nadrzecznej – I etap rewitalizacji Raczek” to projekt o charakterze inwestycyjno - promocyjnym z zakresu rozwoju turystyki realizowany w 2013 roku.


Aktywni sąsiedziProjekt o charakterze inwestycyjnym pn. „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów” realizowany w partnerstwie przez Powiat Suwalski i litewski Rejon Wyłkowyszki.


Ratunek zabytków na pograniczu polsko - litewskimProjekt pt. „Konserwacja i restauracja zabytków architektury XIX wieku pogranicza polsko-litewskiego - etap I” (FMP Polska-Litwa) .


"Aktywna młodzież ożywia zabytki"1 stycznia  2013 r. Powiat Suwalski rozpoczął realizację projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki”. Projekt ma charakter inwestycyjny, polegający na rewitalizacji i adaptacji na cele turystyczne obiektów zabytkowych w powiecie suwalskim, litewskiej Kalwarii i rosyjskim Oziersku.


„Wspieranie współpracy gospodarczej na pograniczu ..." zakończonyW styczniu 2011 r. zakończyła się realizacja projektu pt. „Wspieranie współpracy gospodarczej na pograniczu przez wymianę doświadczeń w rozwoju przedsiębiorczości Rejonu Jurorskiego i Powiatu Suwalskiego”.


Powiat Suwalski wraz z Ośrodkiem Wsparcia w Lipniaku i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach w dwóch konkursach ogłoszonych przez Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pozyskał ponad 2 mln 200 tysięcy złotych na aktywizację społeczną i zawodową osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym, będących w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu suwalskiego.BIP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Epuap
Niepełnosprawni
Powiatowy Urzad Pracy
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
SOWA
Zespół Szkół w Dowspudzie
OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY
Jurbarko
Zwiazek powiatow polskich
Wirtualny kraj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dowspuda
wrota podlasia
ARR ARES S.A.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index firm
Fundacja przeds
Ares SA


© 2002-2015 Powiat Suwalski

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU