Wersja Angielska Wersja Litewska 

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Herb Powiatu SUwalskiego

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY
centrala: +48 87 5659200
fax: +48 87 5664718
bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

Nasz Powiat

interesanci

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Skargi i wnioski
drukuj

Skargi i wnioski

Dodano dnia: 2013-06-27

I. Podstawa prawna:
art. 221 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U z 2013 r. poz.267 z późn. zm.)


II. Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Suwałkach, ul. Świerkowa 60,
Wydział Organizacyjny, pokój nr 132,
telefon: (087) 565 92 53.


III. Wymagane dokumenty:
 nie ma

IV. Opłaty:
nie ma

V. Termin na załatwienie sprawy:
Skargi załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
Skargi wniesione przez posłów na Sejm, senatorów i radnych we własnym imieniu albo przekazane
do załatwienia innej osoby – w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.


VI. Informacja o trybie odwoławczym:
Na niezałatwienie sprawy w terminach określonych powyżej stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, dotyczącej zadań lub działalności:
 - Rady Powiatu w Suwałkach jest Wojewoda Podlaski, a w zakresie spraw finansowych – Regionalna Izba
   Obrachunkowa w Białymstoku Zespół w Suwałkach;
- Zarządu Powiatu w sprawach należących do administracji rządowej – Wojewoda Podlaski;
- Zarządu Powiatu, Starosty Suwalskiego, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i
   innych jednostek organizacyjnych powiatu – Rada Powiatu w Suwałkach

VII. Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Suwałkach
ul. Świerkowa 60, Biuro Obsługi Klienta lub pokój nr 132.

BIP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Epuap
Niepełnosprawni
Powiatowy Urzad Pracy
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
SOWA
Zespół Szkół w Dowspudzie
OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY
Jurbarko
Zwiazek powiatow polskich
Wirtualny kraj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dowspuda
wrota podlasia
ARR ARES S.A.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index firm
Fundacja przeds
Ares SA


© 2002-2015 Powiat Suwalski

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU