Wersja Angielska Wersja Litewska 

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Herb Powiatu SUwalskiego

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY
centrala: +48 87 5659200
fax: +48 87 5664718
bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

Nasz Powiat

interesanci

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Na dobry początek własnego biznesu - zakończony
drukuj

Na dobry początek własnego biznesu - zakończony

Dodano dnia: 2011-01-08
"Na dobry początek własnego biznesu”  

PROJEKT „Na dobry początek własnego biznesu” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.

Działanie 6.2  Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

POKL.06.02.00-20-053/09

 

Projekt „Na dobry początek własnego biznesu” Powiat Suwalski realizuje wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej.

 

Strona internetowa projektu: http://www.przedsiebiorczasuwalszczyzna.pl/ 

 

Okres realizacji Projektu:

01.10.2009 – 30.09.2011

 

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest kompleksowe wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w powiecie suwalskim, augustowskim oraz sejneńskim poprzez stymulowanie utworzenia co najmniej 25 nowych przedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym firmom wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.

 

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do 40 osób – mieszkańców powiatu suwalskiego lub sejneńskiego lub augustowskiego - osoby fizyczne (bezrobotne i nieaktywne zawodowo) nieprowadzące działalności gospodarczej przez okres ostatnich 12 miesięcy,  w szczególności:

1. osoby do 25 roku życia
2. osoby o statusie niepełnosprawnych
3. osoby o statusie długotrwale bezrobotnych
4. osoby powyżej 45 roku życia
5. osoby pochodzące z terenów wiejskich

 

Szkolenie i doradztwo:

Szkoleniami objętych zostanie 40 uczestników projektu. Szkolenia odbywać się będą w dwóch grupach 20 osobowych (64 godziny/grupa). Równolegle na etapie szkoleń i tworzenia biznes planów uczestnicy projektu otrzymają indywidualne wsparcie doradcze w wymiarze 120 godzin (3 godziny/1 uczestnik). Po zakończeniu szkoleń, na etapie zakładania firmy co najmniej 25 uczestników otrzyma dodatkowo 75 godzin doradztwa indywidualnego (3 godziny/1 uczestnik).

 

Zakres szkoleń i doradztwa:

- opracowanie biznes planów
- formalno-prawne aspekty zakładania firmy
- prowadzenie rachunkowości
- metody zarządzania firmą
- marketing a wizerunek firmy
- strategia e-biznesu
- źródła finansowania działalności gospodarczej, w tym fundusze pomocowe UE
- inne (kształtowane na etapie tworzenia grupy szkoleniowej)

Wsparcie finansowe:

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej udzielane jest w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego, ułatwiającego sfinansowanie wydatków związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej oraz jej prowadzeniemUczestnik Projektu ma obowiązek prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją, jednakże maksymalnie wynosi ona 25.000,00 PLN.

Na podstawie oceny biznes planów Komisja wyłoni minimum 25 uczestników projektu, którzy otrzymają wsparcie inwestycyjne do wysokości maksymalnie 25 000 zł i pomostowe w wysokości 1200 zł miesięcznie przez okres 6 miesięcy z możliwością jego przedłużenia na kolejne 6 miesięcy 10 uczestnikom, których firmy nie będą generowały planowanych przychodów.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

 LIDER PROJEKTU 

POWIAT SUWALSKI

PARTNER PROJEKTU

   


Starostwo Powiatowe w Suwałkach

ul. Świerkowa 60
16-400 Suwałki

tel. (0-87) 565 92 00
fax. (0-87) 566 47 18
www.powiat.suwalski.pl


Stowarzyszenie EUROpartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej

Dojlidy Fabryczne 26, 15-555 Białystok

www.europartner-akie.pl

 

Biuro Projektu

ul. Świerkowa 60, pok. 12
16-400 Suwałki
tel./fax (0-87) 565 92 44

biznes@powiat.suwalski.pl

Biuro Projektu:

ul. Pałacowa 1A lok. 2B
15-042 Białystok
tel./fax (0-85) 732 02 58

biuro@europartner-akie.p
BIP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Epuap
Niepełnosprawni
Powiatowy Urzad Pracy
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
SOWA
Zespół Szkół w Dowspudzie
OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY
Jurbarko
Zwiazek powiatow polskich
Wirtualny kraj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dowspuda
wrota podlasia
ARR ARES S.A.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index firm
Fundacja przeds
Ares SA


© 2002-2015 Powiat Suwalski

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU