Wersja Angielska Wersja Litewska 

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Herb Powiatu SUwalskiego

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY
centrala: +48 87 5659200
fax: +48 87 5664718
bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

Nasz Powiat

interesanci

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Projekt „Trójstyk granic - punkt graniczny Wisztyniec - łączy regiony i narody”
drukuj

Projekt „Trójstyk granic - punkt graniczny Wisztyniec - łączy regiony i narody”

Dodano dnia: 2011-10-13
Powiat Suwalski rozpoczął realizację nowego projektu pn. „Trójstyk granic - punkt graniczny Wisztyniec - łączy regiony i narody” (nr NMF/64). Będzie on realizowany dzięki wsparciu (w 85%) ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa w ramach Programu „Fundusz Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzynarodowych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen”. Dnia 30.09.2011 r. Zarząd Powiatu Suwalskiego podpisał z Operatorem tego programu, tj. Stowarzyszeniem Euroregion Niemen, umowę grantową. Realizacja przedsięwzięcia potrwa do końca styczna 2012 roku. Projekt powstał w partnerstwie z litewskim samorządem Rejonu Wyłkowyszki (Vilkaviškis). Całkowity budżet projektu jest planowany na kwotę 50 345,66 euro, z tego 7 551,85 euro będzie wkładem własnym obu partnerów projektu. 

Projekt zakłada wspólne, partnerskie działania na rzecz popularyzacji i udostępniania turystycznego przygranicznych obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i łączącej historii, a także wymianę doświadczeń w tym zakresie, sąsiadujących ze sobą regionów (Suwalszczyzna i Mazury) oraz państw (Polska, Litwa, Rosja - Obwód Kaliningradzki). Kraje i regiony te, a zarazem też i polskie województwa (podlaskie i warmińsko-mazurskie) łączy wspólny punkt - punkt graniczny o nazwie Wisztyniec, czyli trójstyk granic państwowych, w Bolciach k. Wiżajn.

Główne działania założone w projekcie to:
1/ organizacja 1-dniowego seminarium nt. udostępniania walorów turystycznych na obszarach chronionych.

Podczas seminarium uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z walorami sąsiadujących ze sobą obszarów, tj. wybranych obszarów chronionych znajdujących się w strefie przygranicznej – przede wszystkim po stronie polskiej i litewskiej, ale też w sąsiadującej części Obwodu Kaliningradzkiego.

2/ organizacja ścieżki poznawczej (szlaku turystycznego) na przygraniczu - w otoczeniu trójstyku granic w Bolciach; jej elementami będzie wykonanie 3 tablic edukacyjnych oraz systemu znaków dojściowych do trójstyku.

3/ etap przygotowawczy do poprawy udostępnienia walorów turystycznych obszarów partnerskich samorządów, tj. opracowanie dokumentacji technicznych na trzy wybrane miejsca podlegające nieuporządkowanej presji ruchu turystycznego:

  • jedno w Bolciach, Polska: parking z obiektami małej infrastruktury turystycznej i kładką na trasie ścieżki poznawczej,
  • dwa na Litwie w Wyłkowyszkach: parkingi z dostępem do brzegu jeziora Paezeriai;

4/ popularyzacja walorów poprzez wydanie dwóch małych publikacji prezentujących walory turystyczne transgranicznego obszaru 3 sąsiadujących państw w łącznym nakładzie 4500 egz.Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu państwa
BIP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Epuap
Niepełnosprawni
Powiatowy Urzad Pracy
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
SOWA
Zespół Szkół w Dowspudzie
OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY
Jurbarko
Zwiazek powiatow polskich
Wirtualny kraj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dowspuda
wrota podlasia
ARR ARES S.A.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index firm
Fundacja przeds
Ares SA


© 2002-2015 Powiat Suwalski

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU