Wersja Angielska Wersja Litewska 

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Herb Powiatu SUwalskiego

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY
centrala: +48 87 5659200
fax: +48 87 5664718
bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

Nasz Powiat

interesanci

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Turystyka z historią w tle – promocja turystyczna i gospodarcza Doliny Rospudy
drukuj

Turystyka z historią w tle – promocja turystyczna i gospodarcza Doliny Rospudy

Dodano dnia: 2011-01-03
Zakończono realizację projektu „Turystyka z historią w tle – promocja turystyczna i gospodarcza Doliny Rospudy” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, oś 4. Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty).

Okres realizacji projektu 04.03.2011 – 31.12.2011

Całkowity koszt projektu wyniósł 46 980,32 zł, w tym 25 000 zł dofinansowania z PROW 2007 – 2013.

Projekt skupił się na realizacji następujących celów:
  • podniesienie jakości życia ludności na obszarze objętym LSR,
  • rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR.

Główne działania zrealizowane przez Powiat w okresie trwania projektu to:
  • opracowanie oferty inwestycyjnej dla nieruchomości w Dowspudzie, polegające na zebraniu i opracowaniu kompleksowej informacji wymaganej jako bezwzględne minimum w procesie poszukiwania inwestora. Treść merytoryczna oferty została opracowana we własnym zakresie. Ponadto, celem działania była prezentacja koncepcji zagospodarowania terenu oraz dokumentacji technicznych posiadanych przez Wnioskodawcę. Opracowana została tzw. „teczka dla inwestora” zawierająca zestaw ww. informacji.  Materiał został opracowany w języku polskim i  angielskim łącznie 100 egz.,
  • wykonanie filmu promocyjnego poświęconego dolinie Rospudy i Dowspudzie składającego się z dwóch części, o łącznym czasie emisji 25 min. Pierwsza część filmu prezentuje walory turystyczne, przyrodnicze i historyczne omawianego obszaru. Druga część to szczegółowe omówienie możliwości inwestycyjnych w Dowspudzie. Film opracowany został w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. Film został opublikowany na stronie internetowej Powiatu Suwalskiego. Poza tym film został nagrany na 500 płyt DVD i 200 szt. pendrive’ów (pojemność 4 GB) w celu rozpowszechnienia  wśród podmiotów turystycznych regionu,  instytucji otoczenia biznesu oraz potencjalnych inwestorów (film został dołączony do "teczki inwestora"),
  • opracowanie ulotki promocyjnej poświęconej turystycznym i historycznym walorom doliny Rospudy. Ulotka opracowana została w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Ulotka ta stanowi kompendium nt. możliwości aktywnego wypoczynku w dolinie rzeki Rospudy oraz najciekawszych atrakcji turystycznych obszaru ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości Dowspuda. Nakład 2000 szt. (po 1000 szt. dla każdej wersji językowej),
  • organizacja szkolenia w zakresie kreowania wizerunku i promocji regionu dla 25 osób – przedstawicieli samorządów i innych instytucji z terenu LSR.BIP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Epuap
Niepełnosprawni
Powiatowy Urzad Pracy
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
SOWA
Zespół Szkół w Dowspudzie
OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY
Jurbarko
Zwiazek powiatow polskich
Wirtualny kraj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dowspuda
wrota podlasia
ARR ARES S.A.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index firm
Fundacja przeds
Ares SA


© 2002-2015 Powiat Suwalski

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU