Wersja Angielska Wersja Litewska 

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Herb Powiatu SUwalskiego

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY
centrala: +48 87 5659200
fax: +48 87 5664718
bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

Nasz Powiat

interesanci

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Spiżarnia hrabiego Paca - promocja twórczości, rzemiosła i kuchni suwalskiej
drukuj

Spiżarnia hrabiego Paca - promocja twórczości, rzemiosła i kuchni suwalskiej

Dodano dnia: 2011-01-03

Zakończono realizację projektu "Spiżarnia hrabiego Paca - promocja twórczości, rzemiosła i kuchni suwalskiej", organizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 4. Leader, działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (małe projekty).

Projekt realizowany był przez Powiat Suwalski we współpracy z Zespołem Szkół w Dowspudzie.

Okres realizacji projektu 07.03.2011 – 31.10.2011

Całkowity koszt projektu wyniósł  46 443,34 zł, w tym 25 000 zł będące dofinansowaniem z funduszy PROW 2007 – 2013.

Głównym założeniem projektu była realizacja celu: podniesienie jakości życia ludności na obszarze objętym LSR.

Zadania zrealizowane podczas trwania projektu to:
1)    techniczne przygotowanie  imprezy „Spiżarnia hrabiego Paca”. Działanie polegające na wykonaniu prac przygotowawczych umożliwiających organizację imprezy plenerowej (wynajęcie sceny wraz z nagłośnieniem i oświetleniem, zaangażowanie konferansjera, przygotowanie poczęstunku regionalnego dla zaproszonych gości). W piwnicy pałacu zaaranżowano tradycyjną spiżarnię zaopatrzoną w produkty lokalne, z degustacji których mieli okazję skorzystać uczestnicy spektaklu  „Ostatnie echa generała Paca w Dowspudzie”.
2)    Promocja imprezy polegająca na wykonaniu plakatów (400 szt.) i zaproszeń indywidualnych (200 szt.) na organizowaną imprezę. Ponadto, jako dodatek do lokalnej gazety wydano 4-stronicową wkładkę promocyjną.
3)    Promocja dziedzictwa historycznego, kulturowego i lokalnej wytwórczości regionu podczas imprezy „Spiżarnia hrabiego Paca” (zrealizwoano: spektakl „światło – dźwięk” pt. „Ostatnie echa generała Paca w Dowspudzie, pokaz tradycyjnych rzemiosł tj. kowalstwo, garncarstwo, pieczenie sękacza, mielenie żarnami i tkactwo, pokaz gastronomiczny, konkurs wieńców dożynkowych, warsztaty plastyczne dla dzieci oraz wystawę zwierząt hodowlanych).
4)    Organizacja konkursu potraw regionalnych podczas imprezy „Spiżarnia hrabiego Paca” mająca na celu: zgromadzenie wiedzy o regionalnych produktach żywnościowych wytwarzanych przez lokalnych producentów żywności, promocję  produktów i potraw charakterystycznych dla regionu oraz popularyzację oryginalnej oferty gastronomicznej regionu wśród mieszkańców i gości. Cele te osiągnięto m.in. poprzez: ocenę produktów oraz potraw, pochodzących od wystawców z terenu Suwalszczyzny charakteryzujących się cechami wynikającymi ze specyficznych warunków geograficznych i historycznych oraz kultywowanych tradycji.
Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzców w następujących kategoriach: produkty,  potrawy mięsne, potrawy rybne, potrawy jarskie, desery, napoje. Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, a także uzyskali prawo wykorzystywania promocyjnego logo turystycznego POLSKA, przyznanego przez Polską Organizację Turystyczną.  W ramach realizacji tego działania zakupiono 12 nagród dla uczestników konkursu pochodzących z obszaru wdrażania LSR-u, dla pozostałych 6 zwycięzców nagrody zostały zakupione przez partnera – Suwalską Organizację Turystyczną  i sponsorów.

Realizacja projektu zaktywizowała społeczność lokalną w postaci zaangażowania 25 wolontariuszy – uczniów i pracowników ZS w Dowspudzie i mieszkańców Dowspudy. Ze strony Zespołu Szkół w Dowspudzie została zapewniona pomoc organizacyjna w postaci udostępnienia ławek i krzeseł na potrzeby wyposażenia stoisk wystawienniczych oraz udostępnienia pomieszczeń w internacie. 
BIP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Epuap
Niepełnosprawni
Powiatowy Urzad Pracy
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
SOWA
Zespół Szkół w Dowspudzie
OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY
Jurbarko
Zwiazek powiatow polskich
Wirtualny kraj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dowspuda
wrota podlasia
ARR ARES S.A.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index firm
Fundacja przeds
Ares SA


© 2002-2015 Powiat Suwalski

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU