Wersja Angielska Wersja Litewska 

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Herb Powiatu SUwalskiego

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY
centrala: +48 87 5659200
fax: +48 87 5664718
bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

Nasz Powiat

interesanci

Strona Główna »  Poprzednia strona »  Zakład Aktywności Zawodowej w Lipniaku
drukuj

Zakład Aktywności Zawodowej w Lipniaku

Dodano dnia: 2012-11-14
Powiat Suwalski wraz z Ośrodkiem Wsparcia w Lipniaku i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Suwałkach w dwóch konkursach ogłoszonych przez Departament EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego pozyskał ponad 2 mln 200 tysięcy złotych na aktywizację społeczną i zawodową osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym, będących w wieku aktywności zawodowej zamieszkałych na terenie powiatu suwalskiego.

W poniedziałek 05 listopada 2012 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Suwałkach Szczepan Ołdakowski Starosta Suwalski, Witold Kowalewski Wicestarosta Suwalski i Cezary Cieślukowski Członek Zarządu Województwa Podlaskiego podpisali jedną z dwóch umów na dofinansowanie projektu pn. „Edukacja + praca = sukces” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku” została podpisana w dniu 12 października 2012 roku.

Celem głównym ww. projektów jest podniesienie poziomu kompetencji zawodowych i zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowo tworzonym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Lipniaku.
Wsparcie udzielane w obu projektach osobom niepełnosprawnym jest możliwe dzięki finansowaniu Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (Kwota dofinansowania: 1.419.812,46 złotych) oraz Działanie 7.4. Niepełnosprawni na rynku pracy (Kwota dofinansowania: 827.427,46  złotych).

Środki finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego pozwolą na stworzenie kompleksowego wsparcia uczestników także w zakresie ich potrzeb życiowych. Osoby biorące udział w tychże projektach otrzymają również wsparcie w postaci doradztwa psychologicznego i zawodowego, opieki Asystenta Osobistego oraz szkoleń zawodowych.
W sumie z dwóch projektów skorzysta 120 osób niepełnosprawnych, natomiast  60 osób skorzysta z bezpłatnych kursów zawodowych. Wyraźnym rezultatem realizowanych przez Powiat Suwalski / Ośrodek Wsparcia w Lipniaku projektów będzie stworzenie na terenie Ośrodka Wsparcia w Lipniaku Zakładu  Aktywności Zawodowej oraz zatrudnienie
w nim w sumie 24 osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i znacznym na następujących stanowiskach pracy:
  • szwalnia
  • recepcja
  • obsługa porządkowa budynku hostelowego
  • projektowanie, urządzanie i porządkowanie terenów zielonych
  • obsługa magla i pralni
  • obsługa kuchni oraz obsługa cateringowa

Osoby zatrudnione będą miały również zapewnione wsparcie Opiekuna Indywidualnego lub Opiekuna pracy.


Więcej informacji dotyczących rekrutacji do projektów w Biurze Projektu - Ośrodek Wsparcia w Lipniaku, Lipniak 3, 16-402 Suwałki lub pod adresem e-mail: projekt.owl@g.pl , telefon 087 562 10 02 lub 601-431-833.
BIP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Epuap
Niepełnosprawni
Powiatowy Urzad Pracy
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
SOWA
Zespół Szkół w Dowspudzie
OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY
Jurbarko
Zwiazek powiatow polskich
Wirtualny kraj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dowspuda
wrota podlasia
ARR ARES S.A.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index firm
Fundacja przeds
Ares SA


© 2002-2015 Powiat Suwalski

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU