Wersja Angielska Wersja Litewska 

Pobierz Flash Player aby wyświetlić baner.
Herb Powiatu SUwalskiego

STAROSTWO POWIATOWE
ul. Świerkowa 60, 16-400 Suwałki
TELEFONY
centrala: +48 87 5659200
fax: +48 87 5664718
bok@powiat.suwalski.pl
sekretariat@powiat.suwalski.pl

Nasz Powiat

interesanci

Strona Główna »  Poprzednia strona »  "Aktywna młodzież ożywia zabytki"
drukuj

"Aktywna młodzież ożywia zabytki"

Dodano dnia: 2013-01-14
1 stycznia  Powiat Suwalski rozpoczął realizację projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki”. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem trzech samorządów  - Powiatu Suwalskiego, który jest partnerem wiodącym i wnioskodawcą, Miasta Kalwarii na Litwie i Rejonu Ozierskiego z Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji.

Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów przygranicznych Polski, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego w Rosji poprzez wykorzystanie obiektów dziedzictwa kulturowego.

Projekt zakłada realizację trzech zadań inwestycyjnych polegających na rewitalizacji i adaptacji na cele turystyczne obiektów zabytkowych. Nowe oblicze i nowe funkcje użytkowe uzyskają:
  • zabytkowa kordegarda w Dowspudzie,
  • Kościół pod wezwaniem Św. Maryi Dziewicy w Kalwarii,
  • oraz zabytkowa kamienica w centrum miasta Ozierska.

Wszystkie trzy obiekty stanowić będą wspólny produkt turystyczny partnerów - transgraniczne miejsca spotkań młodych ludzi.
W promocję tego przedsięwzięcia pn. "Aktywna młodzież ożywia zabytki" zaangażowana zostanie młodzież z trzech krajów – Polski, Litwy i Rosji.
Młodzież z partnerskich samorządów spotka się na  czterech obozach. Podczas tych spotkań poza wypoczynkiem, turystycznym poznawaniem odwiedzanych regionów i integracją, wypracuje materiały plastyczne i fotograficzne, które posłużą do wydania publikacji promujących wspólne przedsięwzięcie i jego turystyczny charakter.

Łączny koszt przedsięwzięcia to 2 985 350,06 Euro z czego 90% (2 686 815,05 Euro) stanowić będzie grant pochodzący ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013.

Budżet Powiatu Suwalskiego przewiduje wydatkowanie 1 038 005,78 Euro z czego kwota grantu wyniesie 934 205,20 Euro.

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2014 roku.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska-Rosja 2007-2013BIP
Cyfrowy Urząd Wrót Podlasia
Epuap
Niepełnosprawni
Powiatowy Urzad Pracy
Ośrodek Wsparcia w Lipniaku
SOWA
Zespół Szkół w Dowspudzie
OSTRZEŻENIA i KOMUNIKATY
Jurbarko
Zwiazek powiatow polskich
Wirtualny kraj

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Dowspuda
wrota podlasia
ARR ARES S.A.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

index firm
Fundacja przeds
Ares SA


© 2002-2015 Powiat Suwalski

  Tworzenie stron internetowych ONAVI & KANET.EU